+   ENGLISH
търсене
 

Факултет "Полиция" на Академията на Министерството на вътрешните работи и Институтът за държавата и правото – БАН, организират на 10 декември 2015 г. по случай Деня на правата на човека научна конференция на тема: „Защита от дискриминация в България и Европа“ .
 
Заявки за участие се приемат до 20 октомври. Подробна информация относно изискванията за научните съобщения и сроковете за изпращането им може да бъде получена от прикачените файлове.  
Прикачени документи: