+   ENGLISH
търсене
Къде съм:  Начало  » За нас
 
Български адвокати за правата на човека е организация с идеална цел, която си поставя за цел да съдейства за утвърждаване и ефективно прилагане в България на международните стандарти в областта на правната защита на правата на човека. Учредена през 1993г. от петима адвокати с практика в различни клонове на правото, Български адвокати за правата на човека е първата организация от този род в България и в страните от Централна и Източна Европа. Към момента Фондация БАПЧ работи с над 25 авторитетни, практикуващи юристи като по този начин покрива проблемите касаещи защита правата на човека в напрактика всички основни сфери на българското законодателство.
 
Дейността на организацията за постигане на тази цел се осъществява в две основни направления:
 
  правна помощ и стратегическо водене на дела свързани с характерни, повтарящи се нарушения на правата на човека пред български и международни съдилища и разкриващи несъответствие на българските законодателство и съдебна практика с международните стандарти.
 
  публикации и друга информационна и образователна дейност, насочена към правната общност, относно международните актове и стандартите по приложението им в областта на правната защита на правата на човека
 
 
Структура на организацията.
 
Управителен съвет
Състои се от пет члена, начело с Председател. Включва адвокати работещи за организацията, както и изтъкнати, независими специалисти от други неправителствени организации. Съветът взема стратегически решения относно политиката и дейността на Фондацията, одобрява годишните програми за дейността и бюджета, както и годишните отчети за тяхното изпълнение, изготвени от Изпълнителното бюро.
 
Изпълнително бюро
Състои се от три члена, начело с Изпълнителен директор. Решава принципните въпроси, свързани с изпълнението на проектите на Фондацията. Управлява средствата на Фондацията. 
 
Председателят и Изпълнителният директор ръководят и организират работата на съответно УС и ИБ. Вземат решения по текущи въпроси касаещи управлението на организацията и разходите на средства. Представляват Фондацията заедно и по отделно както в страната, така и в чужбина.
 

Български адвокати за правата на човека е организация с идеална цел, която си поставя за цел да съдейства за утвърждаване и ефективно прилагане в България на международните стандарти в областта на правната защита на правата на човека. Учредена през 1993г. от петима адвокати с практика в различни клонове на правото, Български адвокати за правата на човека е първата организация от този род в България и в страните от Централна и Източна Европа. Към момента Фондация БАПЧ работи с над 25 авторитетни, практикуващи юристи като по този начин покрива проблемите касаещи защита правата на човека в напрактика всички основни сфери на българското законодателство.

Дейността на организацията за постигане на тази цел се осъществява в две основни направления:

 • правна помощ и стратегическо водене на дела свързани с характерни, повтарящи се нарушения на правата на човека пред български и международни съдилища и разкриващи несъответствие на българските законодателство и съдебна практика с международните стандарти.   
 • публикации и друга информационна и образователна дейност, насочена към правната общност, относно международните актове и стандартите по приложението им в областта на правната защита на правата на човека

Структура на организацията.


Управителен съвет

Състои се от  девет члена, начело с Председател. Включва адвокати работещи за организацията, както и изтъкнати, независими специалисти от други неправителствени организации. Съветът взема стратегически решения относно политиката и дейността на Фондацията, одобрява годишните програми за дейността и бюджета, както и годишните отчети за тяхното изпълнение, изготвени от Изпълнителното бюро.

Управителен съвет:

Председател на УС: София Разбойникова

Членове на УС:

Николай Руневски

Ина Лулчева

Капка Панайотова

Светла Маргаритова - Вучкова

Атанас Политов

Анна Гаврилова - Анчева

Йонко Грозев

Александър Кашъмов

 

Изпълнително бюро

Състои се от три члена, начело с  Председател. Решава принципните въпроси, свързани с изпълнението на проектите на Фондацията. Управлява средствата на Фондацията. 

Изпълнително бюро:

Председател:  Диляна Гитева - Ганчева

Членове:

Николай Руневски

Полина Русинова

Председателят на Управителният съвет и  Председателят на Изпълнителното бюро ръководят и организират работата на съответно УС и ИБ. Председателят на ИБ и един от членовете на УС, който е и член на ИБ, вземат решения по текущи въпроси касаещи управлението на организацията и разходите на средства. Представляват Фондацията заедно и по отделно както в страната, така и в чужбина.

За успешното осъществяване на своята дейност Фондация Български адвокати за правата на човека благодари за помощта оказана от:

 •         German Marshal Fund of the USA
 • Open Society Institute, New York, USA
 • Mensen in Nood/Caritas, the Netherlands
 • The American Embassy in Bulgaria
 • Trust for Civil Society for the Central and Eastern Europe
 • The Netherlands Embassy in Bulgaria - Programme MATRA KAP
 • Programme MATRA - The Netherlands Ministry of foreign affairs
 • Democracy Commission of the USA Embassy - Sofia 
 • USAID – East – West Management Institute - Judicial Strengthening Initiative In Bulgaria
 • Foundation Open Society Institute – Sofia
 • America for Bulgaria Foundation
 • Cordaid

Български адвокати за правата на човека е организация с идеална цел, която си поставя за цел да съдейства за утвърждаване и ефективно прилагане в България на международните стандарти в областта на правната защита на правата на човека. Учредена през 1993г. от петима адвокати с практика в различни клонове на правото, Български адвокати за правата на човека е първата организация от този род в България и в страните от Централна и Източна Европа. Към момента Фондация БАПЧ работи с над 25 авторитетни, практикуващи юристи като по този начин покрива проблемите касаещи защита правата на човека в напрактика всички основни сфери на българското законодателство.

 

Дейността на организацията за постигане на тази цел се осъществява в две основни направления:

 • правна помощ и стратегическо водене на дела свързани с характерни, повтарящи се нарушения на правата на човека пред български и международни съдилища и разкриващи несъответствие на българските законодателство и съдебна практика с международните стандарти.   
 • публикации и друга информационна и образователна дейност, насочена към правната общност, относно международните актове и стандартите по приложението им в областта на правната защита на правата на човека

Орган на управление.

Изпълнителен директор

Стоян Димитров Мадин


Управителен съвет

Състои се от шест члена, начело с Председател. Включва адвокати работещи за организацията, както и изтъкнати, независими специалисти от други неправителствени организации. Съветът взема стратегически решения относно политиката и дейността на Фондацията, одобрява годишните програми за дейността и бюджета, както и годишните отчети за тяхното изпълнение, изготвени от Изпълнителният директор.

Управителен съвет:

Председател на УС: Станислав Кръстев Костов

Членове на УС:

София Николова Разбойникова

Николай Стефанов Руневски

Станислав Кръстев Костов

Александър Емилов Кашъмов

Ивайло Кръстев Костов

 

Изпълнителния директор, взема решения по текущи въпроси касаещи управлението на организацията и разходите на средства. Председателя на Управителният съвет и  Изпълнителния директор представляват Фондацията заедно и по отделно както в страната, така и в чужбина.

За успешното осъществяване на своята дейност Фондация Български адвокати за правата на човека благодари за помощта оказана от: