+   ENGLISH
търсене
Къде съм:  Начало  » Контакти
 

 Фондация Български адвокати за правата на човека предоставя консултации във връзка със защита на правата на човека пред национални и международни органи в областта на правото на справедлив процес, право на свобода и сигурност, право на живот, забрана за изтезание и нечовешко и унизително отнасяне и наказание, свобода на словото и на събранията, право на собственост, право на зачитане на личния и семеен живот и на неприкосновеността на кореспонденцията, свобода на придвижване, забрана за дискриминация.

Консултациите се извършват по  e-mail и по поща на адреса на Фондацията. Фондацията поема да води конкретно дело на граждани или техни организации след обсъждане и решение на Експертния съвет на Фондацията, когато делото попада в един от изборените по-горе приоритети на БАПЧ и делото поставя нов или значим въпрос за българското законодателство или практика.

Уважаеми клиенти, имайте предвид, че едно от условията за завеждане на дело пред Европейският съд по правата на човека /ЕСПЧ/ е да не са минали шест месеца от произнасянето на решение на най-висшия компетентен национален съдебен или друг орган. Подробна информация и  документи за подаване на жалба пред ЕСПЧ, може да намерите тук

 

  

Телефон/Факс: 02/ 980 39 67

Мобилен телефон: 0885 787 209

E-mail: [email protected]

Адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Й.Гурко” № 49 А, ет.3, ап.7