+   ENGLISH
търсене
 

Picture

Започва регистрацията на кандидати за новото състезание по правата на човека
На 1 август бе дадено началото за регистрация на студентски отбори за участие в симулативен процес пред Европейския съд по правата на човека - "European Human Rights Moot Court Competition" . Срокът за регистрация изтича на 6 ноември 2016 г.
Състезанието е организирано от ELSA и Съвета на Европа и протича изцяло на английски език.
Вече е качен казусът, по който всеки един регистрирал се отбор ще трябва да представи писмени становища от името на правителството и от името на жалбоподателя. След като журито оцени писмените работи, 20 отбора ще бъдат допуснати до устно изслушване, което ще протече на няколко етапа. За четвърт финала се допускат 8 отбора, за полуфинала – 4, а за Големия финал – 2.
В тазгодишния конкурс българският отбор, съставен от студенти от Юридическия факултет на Софийския университет, завоюва второ място, като отстъпи единствено само на студенти от университета в Кеймбридж в изключително оспорвана битка с 5:4 съдийски гласа. В състезанието взеха участие 79 отбора от 26 държави.
Повече подробности могат да бъдат прочетени на сайта на състезанието.
Фондация „Български адвокати за правата на човека“ обявява конкурс за набиране на мотивирани кандидати за сформиране на отбор за участие в това състезание. В него могат да вземат участие студенти, завършили от юридически факултети в гр. София (с оглед подготовката на отборите). С оглед проблематиката намираме за уместно да поставим изискването за завършен поне трети курс на ЮФ. От един университет може да има само по един отбор, състоящ се от 2 до 4 участника. Поради това, че както писмената, така и устната част от състезанието протича изцяло на английски език, от участниците се очакват да имат отлични знания по езика.
Екип от експерти на фондацията ще се включи в подготовката на участниците. За тази цел мотивационните писма за участието в конкурса следва да бъдат изпращани на адреса на фондацията на английски език.
Срокът за изпращане на мотивационните писма на английски език е до 7 септември на следната електронна поща на Фондация „Български адвокати за правата на човека“: [email protected].
Допуснатите до устното събеседване и проверка на степента на владеене на английски език ще бъдат уведомени за датата и часа на срещата на електронните си пощи до 10 септември 2016 г. Събеседването ще се проведе в офиса на фондацията.

От ръководството на Фондацията