+   ENGLISH
търсене
 

 

 

От 20 до 22 февруари в Съдебната палата в Милано се проведе първият от общо четирите обучителни семинара по проект Lawyers4Rights, който се реализира с безвъзмездна помощ в подкрепа на проекти за международно обучение по гражданско право, наказателно право или основни права (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

В обучението се включиха единадесет български адвоката от Адвокатските колегии в София, Пловдив и Перник. Участие в работата на семинара взеха ръководителя на проекта Диляна Маркова и експертите адв. Мария Ганчева, адв. Елка Пороминска и адв. Надя Банчева. Българската група бе придружена и от журналистката от Българско национално радио – Анелия Торошанова – водещ на предаването „ Законът и Темида“ и съветник в Комисията за въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание.

Първият ден от интензивната програма на тридневното обучение, който започна със специалното участие и приветствие на българския Генерален консул в Милано г-жа Таня Димитрова, бе посветен на Хартата на основните права на Европейския съюз с особен акцент върху ролята на адвоката и Хартата на основните принципи на европейския адвокат.

Във вторият ден основната тема беше „Имиграционно право – защита на малолетни/непълнолетни и събиране на семейството“.

Диляна Маркова – ръководител на проекта и изпълнителен директор на водещия партньор фондация „Български адвокати за права на човека“, направи изказване, като акцентира върху ключовата роля на адвоката за прилагане на европейските стандарти за защита правата на човека и утвърждаване на върховенството на правото. Неизпълнението на решения на Европейския съд за правата на човека, очертаващи структурни и системни проблеми в националното законодателство и съдебна практика в продължение над 10 години е тревожно явление. Усилията на държавите-членки на ЕС за засилване на интеграцията и сътрудничеството в редица области се саботират от неефективната съдебна система и липсата на гаранции за ефективна защита на основни права и свободи.

Изказване направи и адв. Мария Ганчева, която запозна участващите от Италия, Испания и България с резултатите от работата на българските правни експерти по проекта в областта на имиграционното право, защитата на правата на непридружени малолетни/непълнолетни и правото на събиране на семейството.

В третият ден с фокус върху темата „Тероризъм – права на заподозрените и подсъдимите по време на разследванията“ лекторите насочиха вниманието върху Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и по-специално член 3 „Забрана за изтезания“ и прилагането на член 15 относно дерогирането на задълженията по тази Конвенция при извънредни положения. Наблегна се на необходимостта да се прави разграничение между екстремизъм и тероризъм, както и да се избягва предприемане на мерки, с които да се ангажира отговорността на цяла общност вместо търсенето на индивидуална отговорност.

Следващите обучения ще се проведат в Бургорс от 1 до 4 април 2020, в Рим от 14 до 16 май и в София от 11 до 13 юни. Кандидатстването за обучителните семинари е отворено за адвокати от цялата страна, като по-подробна информация относно темите, условията и сроковете за кандидатстване ще бъде публикувана на сайта на проекта https://lawyers4rights.eu/upcoming-events/ и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/Адвокати за права/Lawyers4Rights.