+   ENGLISH
търсене
 

 

Съвет за развитие на гражданското общество: гласувайте за нас!

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ е кандидат за член на Съвета за развитие на гражданското общество. Съветът е консултативен орган към Министерския съвет, който ще подпомага разработването и провеждането на политики за подкрепа развитието на гражданското общество в България.

Ще бъдат избрани 14 члена от регистрираните кандидати – юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, с минимум 5 години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

Гласувайте за нас до 13 май 2020 г.!