+   ENGLISH
търсене
 

Picture

 

Стартира проекта изпълняван от Фондация БАПЧ „Укрепване на защитата на правата на човека в България“ от Януари 2014 г. - Юни 2015 г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Резюме на проекта - Процесът на защита на правата на човека и основните свободи в България е все още нестабилен. Нерядко актовете и действията на властите, които засягат човешки права, водят до намаляване на съществуващи гаранции за защитата им или дори създават пряка заплаха за някои основни права. Проектът цели да спомогне за ефективно прилагане на стандартите на Конституцията, ЕКПЧ и Хартата на основните права на ЕС в законодателството и практиката в страната. Цялата правна общност и лицата, вземащи решения, ще могат да получат нужната информация относно международните стандарти по правата на човека, за да гарантират адекватно защитата им. Изготвените въз основа на мониторинг на националната нормативна уредба и практика становища ще предоставят информация и ще оказват натиск за съобразяване на гаранциите на ЕКПЧ в приеманите актове. Водените стратегически дела ще способстват за същото. Бюлетинът по правата на човека и каталогът с анотации ще повиши информираността за правата на гражданите и ще съдействат за по-ефективната им защита. Сравнителният анализ на обучението по правата на човека и препоръки пък ще способстват за осигуряване на адекватно обучение.  

http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=1

На следния линк, можете да намерите становища, изготвени в рамките на проекта: 

http://blhr.org/stanovishta/10/