+   ENGLISH
търсене
 

Фондация "Български адвокати за правата на човека" заедно с Фондация "Център за помощ - Глас в България" изготвиха следното становище по отношение на предложените промени в Закона за чужденците в Република България, във връзка с публикувания за обществено обсъждане Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, което становище бе входирано в Министерски съвет на 14.07.2017 г.

Прикачени документи: