+   ENGLISH
търсене
 

В рамките на проекта ACF 59 "Международните правозащитни стандарти на фокус" на Фондация "Български адвокати за правата на човека" през 09.2020 година бе заведено стратегическо дело пред Софийският районен съд срещу фактическо задържане на физическо лице до 24 часа по реда на Закона за МВР, като особеното в този случай е обжалването на самото фактическо задържане, доколкото не е била издадена заповед. Първоначално делото беше прекратено от Софийски районен съд и изпратено на Административен съд София-град /АССГ/, тъй като се прие, че доколкото липсва административен акт, то и реда за оспорване не е по ЗМВР пред районния съд. АССГ повдигна спор за подсъдност и смесен състав на ВКС и ВАС реши, че жалбата следва да се разгледа от районния съд по реда на ЗМВР.  

На 4 февруари 2022г. Софийският районен съд излезе с решение, което отменя фактическо задържане до 24 часа по реда на ЗМВР без издадена заповед по реда на ЗМВР. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.