+   ENGLISH
търсене
 

 

 

       На 23 октомври 2019 г. в Съдебната палата на гр. Милано бе представен пред адвокатската общност “Lawyers4rights” – международния проект за обучение на юристи по основните човешки права, финансиран от Европейския съюз по програма “Правосъдие 2014-2020”. По време на представянето бяха обявени първите резултати, а именно проучване и анализ на европейската и националната нормативна рамка и съдебна практика по основните теми на проекта: правото на семейството да живее заедно и правата на лицата, разследвани и задържани за тероризъм.

       Обявен бе и богатият календар от обучения и национални конференции през 2020, започващи с първия цикъл от обучения в Милано в края на февруари, последвано от обучения през април, май и юни в Бургос, Рим и София, за които през декември ще бъде открита онлайн процедура за кандидатстване. Събитието, на което бе домакин Адвокатската колегия на Милано, се откри от адв. Силвия Белони, експерт в проекта и председател на Комисията по правата на човека в Миланската адвокатска колегия. От името на водещата организация на проекта фондация „Български адвокати за правата на човека“ изказване направи адв. Мария Ганчева, мениджър комуникация на българския партньор, която подчерта богатия, над 20-годишен, опит на БАПЧ в областта на защита на човешките права. Тя изложи и основните заключения от националните доклади на българските правни експерти адв. София Разбойникова и адв. Диляна Ганчева. Луиджи Пансини, председател на Националната асоциация на адвокатите в Италия, както и правните експерти, работили по проучването на италианската нормативна уредба и съдебна практика – проф. Джулия Тибери от Университета на Инсубрия и адв. Доната Джорджа Капеллуто, член на Управителния съвет на Националната адвокатска асоциация, представиха съответно италианските национални доклади върху правото на семейството да живее заедно и антитероризма, с особен акцент върху практиката на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.