+   ENGLISH
търсене
 

Фондация „Български адвокати за правата на човека" е партьор на Фондация Джендър алтернативи" по проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Периода на изпълнение на проекта е 3 години от  09.07.2021 год. до 08.04.2024 год. 
 
Целта на проекта е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.
 
Предвижда се още воденето на международни дела пред Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ и Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/ и международни интервенции пред ЕСПЧ, водени от всички организации. Целта на дейността е да доведе до подобряване на прилагането на международните стандарти за защита на правата на човека в сферата на защитата от насилие, основано на пола.
 
Фондация Български адвокати за защита правата на човека извършва по проект предоставяне на безплатно процесуално представителство за най-уязвимите, които не могат да си позволят адвокатска защита. 
 
Ако имате необходимост от безплатно водене на дела в сферата на защита правата на човека, можете да ни пишете на имейл [email protected] 
 
Повече информация за проекта, можете да намерите на следните интернет страници:
 
http://www.pravata.org/index.php
 
https://genderalternatives.org/bg