+   ENGLISH
търсене
 

Picture

На 18 Февруари 2015 г. в Гранд Хотел „София“  се проведе кръгла маса на тема:„Преподаването на правата на човека в контекста на Европейската конвенция за правата на човека в българските университети“. Кръглата маса беше организирана  в рамките на проект “Укрепване на защитата на правата на човека в България“, реализиран от Фондация „Български адвокати за правата на човека“, с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. На нея бяха представени резултатите от проведеното сравнително проучване на преподаването на материята за правата на човека в български и други европейски университети, както и от анкетното проучване сред магистрати, адвокати, разследващи полицаи и служители в пенитенциарните учреждения, относно качеството на обучението в тази сфера и прилагането на получените знания и информация в тяхната работа. Своят опит за преподаването на материята споделиха и поканените чуждестранни гости от Германия, Полша и Чехия. Участници в кръглата маса бяха деканите, зам.-деканите по учебната дейност в юридическите факултети на българските университети, представители на Академията на МВР, както и преподаватели по конституционно право и сродни дисциплини, свързани с правата на човека; представители на Националния институт по правосъдието, Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев“ и др.

Всички презентации и доклади от кръглата маса, можете да намерите тук.