+   ENGLISH
търсене
 

Дипломатическо изявление на Министерството на външните работи на Нидерландия от 1 април 2020 г. припомня колко е важно да защитим върховенството на правото, демокрацията и основните права по време на криза. Изявлението е общо от страна на Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция.

„В тази безпрецедентна ситуация е оправдано държавите членки да предприемат извънредни мерки в защита на своите граждани и с оглед преодоляване на кризата. В същото време сме дълбоко загрижени от опасността от нарушения на принципите на върховенство на правото, демокрацията и основните права в резултат от приемането на някои спешни мерки.

Спешните мерки трябва да са ограничени до това, което е строго необходимо, трябва да бъдат съразмерни и с временен характер, да подлежат на редовен контрол и да зачитат упоменатите по-горе принципи и задължения съгласно международното право. Те не трябва да ограничават свободата на изразяване или свободата на печата.

Трябва заедно да преодолеем тази криза и заедно да защитим европейските принципи и ценности. Ето защо подкрепяме инициативата на Европейската комисия да наблюдава спешните мерки и тяхното прилагане, за да гарантира зачитане на основните ценности на Съюза.“