+   ENGLISH
търсене
 

Picture


"Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека" е издание на Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", което ВАдС подари на всички български съдии, както и на всички адвокатски колегии в страната по повод Деня на юриста - 16 април 2011 г. Практическото ръководство е изготвено от отдела за правни изследвания на Секретариата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), а неговото първо издание - на официалните езици на Съда - английски и френски, е от декември 2010 г. Българският превод от английски език е направен от адвокатите София Разбойникова и Динко Кънчев, под редакцията на председателката на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Изданието е публикувано с разрешение и одобрение на ЕСПЧ, а българският превод на Правилата беше качен и на сайта на Евросъда. 

 

 

Прикачени документи: