+   ENGLISH
търсене
 

Уважаеми колеги,

В рамките на проект „Международните правозащитни стандарти на фокус“ (октомври 2019 – септември 2021), подкрепен от фонд „Активни граждани България“ по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, фондация „Български адвокати за правата на човека“ подновява електронното издание на месечния бюлетин „Правата на човека“.

В него ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на фондация „Български адвокати за правата на човека“ на адрес http://www.blhr.org/newsletter/.

Ако желаете да получавате този бюлетин, моля да ни уведомите на e-mail [email protected], като посочите «Бюлетин «Правата на човека» в съобщението.

Фондация Български адвокати за правата на човека