+   ENGLISH
търсене
 

ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изразяваме безпокойството си по повод на това, че Висшият съдебен съвет отново възнамерява да прави експертиза на софтуера за случайно разпределение на делата, след като вече две експертизи установиха,че той е ненадежден и се поддава на манипулации.

По този въпрос в продължение на години Висшият съдебен съвет е сигнализиран от неправителствени организации. Нежеланието на Съвета да преразгледа ползването на системата LawChoice бе една от основните причини, поради която Фондацията заедно с други неправителствени организации, напусна Гражданския съвет към ВСС. Наличието на проблеми със софтуера не се отрича включително и от ръководството на Софийския градски съд, което борави с него.

Въпросът за случайното разпределение на делата не може да се разглежда инцидентно във връзка със случая „КТБ“ и т. нар. „френски казус“.

Ненадеждният софтуер, които дава възможност за манипулации, генерира възможности за корупция и формира недоверие в правосъдието у гражданите, което е стигнало критичната си точка.

Апелираме за незабавно предприемане на промяна на софтуера за случайно разпределение на делата.   

Фондация „Български адвокати за правата на човека“