+   ENGLISH
търсене
 

 
ПДИ внесе искане до Президента на Република България да върне за ново обсъждане от Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК).

Искането за вето е подкрепено от 50 неправителствени организации.