+   ENGLISH
търсене
 

         По повод приетите от Народното събрание процедурни правила за номиниране и избор на ръководство на Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“) Фондация „Български адвокати за правата на човека“ изразява категорично несъгласие с начина, по който парламентът упражнява правомощието си за избор на определени длъжностни лица и ръководители на институции, когато такъв избор е предвиден в закона. Припомняме, че Конституцията и задълженията на България като държава членка на Европейския съюз и на Съвета на Европа изискват определени институции и длъжностни лица – в конкретния случай КЗК – да бъдат напълно независими и свободни от външно влияние както от страна на правителството, така и на народни представители или парламентарни групи. При изпълнението на функциите си те следва да се ръководят единствено от закона, а актовете им да подлежат на съдебен контрол. Независимо от това, в България стана практика ръководителите на такива независими институции да бъдат избирани измежду кандидати, лоялни на една или друга партия, след явни и тайни договорки между парламентарно представените политически сили. Такива уговорки са не само дълбоко неморални, но са израз на пълно неуважение към Конституцията на Република България и към демократичния ред. Припомняме например, че през 2007-2008 г. парламентарната квота на Конституционния съд остана непопълнена в продължение на повече от година заради партийни амбиции за овакантения пост, което даде повод на покойния председател на КС Румен Янков да отбележи, че българският парламент има собствен наръчник за държавност и това не е Конституцията. За съжаление, през изминалите осем години оттогава многократно се убеждаваме в правотата на думите му (както при избора на членове на КС, така и при избора на Управител на БНБ, ръководител и членове на Сметната палата и др.).

           Намираме, че подборът и номинирането на кандидатите за подобни длъжности следва да се извършва въз основа на ясни критерии за професионализъм и опит в съответната област и високи нравствени качества и че първоначалният етап от процедурата по избора – номинирането на кандидатите, следва да бъде достъпен за обществеността и професионалните среди, за да се изкорени практиката за позиции, изискващи експертни знания, пълна независимост и безупречен морал, да се номинират и избират единствено неподготвени партийни кандидати без доказан опит, радващи се на комфорта да нямат конкуренти, доказали професионализма си в съответната област. Призоваваме също така лоялността към конституционните ценности на Република България да бъде критерий за преценка на морала на кандидатите, при което да не се допускат кандидати, които с досегашното си поведение и публични изявления са показали явно неуважение към Конституцията, разделението на властите и основните права на гражданите. Призоваваме за цялостна реформа на националната администрация с цел отваряне на вратите за професионалистите. Изразяваме готовност да съдействаме при подготовката на критерии за подбор при избори за високопоставени позиции и длъжности на независими от държавата институции. Считаме, че депутатите от българското Народно събрание трябва да се вслушат в разумните предложения, които периодично са отправяни в този смисъл от гражданското общество.

 

София, 12 март 2016 г.

 

Фондация „Български адвокати за правата на човека“

Председател на ИБ

адвокат Йорданка Бекирска,

Член на УС и член на ИБ

адвокат Николай Руневски