+   ENGLISH
търсене
 

                                                                                               До

                                                                                              Г-н Сотир Цацаров –

                                                                                        Главен прокурор на 

 Република България        

 

                                                                                              До

                                                                                              Г-жа Румяна Бъчварова –

Министър на вътрешните работи

 

 

ОТВОРЕНО  ПИСМО

от Фондация „Български адвокати за правата на човека“

 

Уважаема г-жо Бъчварова, уважаеми г-н Цацаров,

 

На  18 февруари 2016 г. в медиите  се появи съобщение за залавянето на сирийски бежанци от българския гражданин Динко Вълчев, който споделя, че при задържането им е употребил сила и дори е наранил няколко от тях. Отново по негови изявления става ясно, че това е трети случай, при който той е успял да залови мигранти и затова има идея да създаде доброволни отряди, на  които да се заплаща за всеки заловен нарушител на границата. Според информацията в медиите дори е насрочена дата за сформирането на отрядите – 11 март.

 

В тази връзка се очертават няколко сериозни проблема, които Фондация „Български адвокати за правата на човека“ намира за необходимо да постави и да Ви призове да предприемете необходимите действия, съобразно предоставените Ви от закона правомощия.

 

Първият е свързан с конкретния инцидент, който въобще не е разследван и по него не е извършвана никаква проверка (доколкото такава информация бе съобщена от медиите). Намираме, че отказът на прокуратурата да възложи проверка по случая е твърде прибързан и незаконосъобразен с оглед разпоредбата на чл.208 от НПК. Вярно е, че гражданите са длъжни да оказват съдействие на органите на реда, съгласно чл. 4 от ЗМВР, но това съвсем не означава, че те могат да изземват функции и правомощия на тези органи, а още по-малко - извън закона. Пасивността и мълчанието на прокуратурата в случая могат да бъдат „прочетени“ от обществото съвсем превратно -  като одобрение и стимулиране към подобна активност. В този смисъл подобни изявления вече бяха направени в медиите (в сутрешния блок на БиТиВи на 19 февруари).

 

С настоящото отворено писмо Фондация „Български адвокати за правата на човека“ официално сезира Прокуратурата на Република България да извърши проверка и установи дали е имало употреба на сила от страна на г-н Вълчев, била ли е тя законосъобразна и оправдана, нанесени ли са били увреждания на задържаните лица и от какъв характер са тези увреждания. Едва след събирането на тази информация може да се направи обосновано заключение дали има или не достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.

 

Вторият проблем е свързан с готовността на немалко граждани, потвърдена и от г-н Вълчев, да се организират доброволни отряди за задържането на незаконно проникващите на българска територия мигранти. Подобна инициатива, ако не бъде овладяна и не се осъществява под ръководството и съвместно с органите на реда, би могла да доведе до непредсказуеми и трагични резултати. Партньорството между гражданите и различни обществени формирования и полицията е широко практикуван метод на сътрудничество за превенция на различните форми на престъпност както в Европа, така и в САЩ. За да се овладеят спонтанните самоинициативи обаче органите на реда трябва да  предложат формите, в които то може да бъде осъществявано, за да остане в рамките на закона.

 

Уважаема, г-жо Министър,

Ако правителството подкрепя създаването и функционирането на доброволчески отряди, които да подпомагат служителите на гранична полиция при охраната на границите на Република България с Гърция и Турция,  намираме, че е наложително да бъдат организирани нарочни  срещи с населението в крайграничните райони, за да бъдат обсъдени формите, под които може да се осигури законосъобразно партньорство. Във всички случаи обаче считаме, че такива срещи следва да бъдат проведени, за да  бъде информирана изпълнителната власт за обществените настроения и да има готовност за адекватна реакция.

 

 

                                                                       Доц.д-р СветлаМаргаритова-Вучкова

                                                                       Председател на Управителния съвет на

                                                                   Фондация “Български адвокати за правата на човека"