+   ENGLISH
търсене
 

Върховенството на закона, борбата срещу корупция и организирана престъпност, и отчетността на прокуратурата остават особено проблематични в България

Групата за основни права и върховенство на закона към Европейския икономически и социален комитет публикува доклад за основните права и върховенството на правото от гледна точка на гражданското общество.

Докладът обхваща периода 2018-2019 и разглежда положението в седем държави, обобщено след посещения и срещи с представители на гражданското общество: Румъния, Полша, Унгария, Австрия, Франция, България и Италия. Заключенията за България накратко:

  • Върховенството на закона, борбата срещу корупция и организирана престъпност, както и отчетността на прокуратурата са особено проблематични;
  • Защитата на правата на жените е застрашена, особено защото през 2018 г. Конституционният съд обяви Истанбулската конвенция за противоконституционна;
  • Собствеността на медиите, съсредоточена в ръцете на малка група хора, политическите фигури, упражняващи контрол върху тях и законодателството в полза на медийните олигарси са едни от причините България да е на 111-то място в Световния индекс за свобода на печата през 2018;
  • Въпреки че България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания през 2012 г., инфраструктурата дори в столицата е не e адекватна за техните нужди;
  • Министерството на околната среда и водите отказва финансиране на екологични граждански организации, които се противопоставят на големи инфраструктурни проекти;
  • Ситуацията в България не е по-различна от тази в Полша и Унгария по отношение на нарушенията на свободата на сдружаване и независимостта на съдебната система.