+   ENGLISH
търсене
 

Picture

Наръчникът е съставен в рамките на проекта ДИСКУСИОНЕН КЛУБ ЗА МЛАДИ ЮРИСТИ И СТУДЕНТИ ПО ПРАВО, осъществяван от Фондация Български адвокати за правата на човека с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България.  Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. 
 

Прикачени документи: