+   ENGLISH
търсене
 

Съветът на Европа публикува нова версия на безплатния си онлайн курс „Въведение в Европейската конвенция за правата на човека“, 5-часов интерактивен обучителен курс за юристи, държавни служители, представители на гражданското общество и студенти.

Курсът е част от програмата на Съвета на Европа „Обучение по правата на човека за юристи“ (HELP programme).

Над 5,700 души са преминали първоначалната версия на курса (от 2016 г.), а в някои държави е включен и в задължителната програма за обучение на магистрати.