+   ENGLISH
търсене
 

20-21-22 Февруари 2020 Милано, Италия, Съдебна палата

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ХАРТАТА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС


             На 20-21-22 февруари 2020 г. в Аула Магна и Салон Валенте в Съдебната палата на Милано ще се проведе семинар по прилагането на Хартата на основните права на ЕС, организиран в рамките на европейския проект Lawyers4Rights. Проектът се реализира с безвъзмездна помощ в подкрепа на проекти за международно обучение по гражданско право, наказателно право или основни права (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

            Трите дни на обучението ще бъдат посветени на задълбочаване познаването на разпоредбите на Хартата, сравнително-правен анализ на прилагането й и съдебната практика на Съда на ЕС в областта на основните права на ЕС.

            Темите, върху които семинарът ще се фокусира, са борба с тероризма и събиране на семейства в контекста на миграцията, които поставят нови предизвикателства пред защитата на основните права в ЕС.

            От 23 декември 2019 г. (понеделник) можете да кандидатствате за обучението, като попълните формуляра на сайта https://lawyers4rights.eu/application-form/ и изпратите свое CV и мотивационно писмо на английски език.

            В обучението в Милано е предвидено участието на 10 български адвокати. Разноските за път и настаняване ще бъдат платени по проекта.

            Селекцията ще бъде извършена от комисия, като сред критериите за подбор са нивото на владеене на английски език и професионалния опит на кандидатите.

            Крайният срок за кандидатстване е 12 януари 2020 г.

            Одобрените кандидати ще бъдат писмено уведомени най-късно до 22 януари 2020.

______________

Съдържанието на това съобщение изразява гледната точка единствено на неговия автор, който носи изцяло отговорност за него. Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация.