+   ENGLISH
търсене
 

Picture

Общественото обсъждане ще се проведе на 14 октомври 2015 г. в Гранд хотел София от 9.00 до 14.00
Анализът е осъществен в рамките на обществена поръчка с възложител Министерство на правосъдието и обхваща периода от влизане в сила на Глава Трета „а“ от ЗСВ (1 октомври 2012 г.) до 17 юли 2015 г. Целта е да бъде оценена ефективността на новоприетите правни средства за защита и да бъдат формулирани препоръки за необходими промени на административния механизъм, включително чрез предложения за изменение на законовата и подзаконовата нормативна база и предложения за постановяване на тълкувателни решения от върховните съдилища.

Анализа може да бъде намерен и в списание "Адвокатски преглед" бр. 8/2015, както и на страницата на Висшия Адвокатски Съвет: http://www.vas.bg/bg/vas-magazine/247-2015.