+   ENGLISH
търсене
 

 

В рамките на Програма HELP на страниците на Съвета на Европа и на Европейската комисия е публикувана обява за обществена поръчка за набирането на консултанти  за участие в разработването  на учебни програми за европейските стандарти за правата на човека в следните области:


1) Борбата срещу расизма, ксенофобията и хомофобията;

2) Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на човека;

3)  Права на работниците,

4) Право на неприкосновеност на личността.

Обявата за участието   е насочена към съдии, прокурори и адвокати, като крайният  срок за кандидатстване е 2 март, 2015 г.

Цялата информация относно проекта, очакваните услуги, критериите за допустимост и възлагане са на разположение на следните Интернет страници:

website of the Council of Europe , Eurobrussels.