+   ENGLISH
търсене
 

LAWYERS4RIGHTS е НОВИЯТ НИ ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЮРИСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА, финансиран от Европейската комисия. 
Консорциумът, ръководен от Фондация “Български адвокати за права на човека”, включва Италианската национална асоциация на адвокатите (Associazione nazionale forense, ANF), Миланската адвокатска колегия, Confprofessioni ( Италианската федерация на свободните професионалисти), Университета в Бургос (Испания) и Генералния съвет на испанските адвокати (Consejo General de la Abogacia Española).

Консорциумът получи безвъзмездна помощ за дейности в подкрепа на транснационални проекти за обучение на юристи, обхващащо основни човешки права,както и теми от гражданското и наказателното право (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017). Lawyers4Rights също така има за цел да повиши познанията на юристите за европейското право в областта на правата на човека и да анализира прилагането на Хартата на основните права на ЕС на национално равнище. Една от основните цели е да се повиши осведомеността и чувствителността на адвокатите и упражняващите други юридически професии относно тяхната ключова роля в защитата на основните човешки права.

Партньорите, които се срещнаха на 26 януари в седалището на Confprofessioni в Милано, определиха заедно подхода на изследването, което ще се проведе от Университета в Бургос по време на първата фаза на проекта. Основните теми за изследване са тероризмът и миграцията, които поставят нови предизвикателства пред упражняването на основните права. Втората фаза на проекта ще започне през 2020 г., когато на базата на резултатите от изследването и подготвените от университета обучителни материали ще бъдат организирани четири национални семинара в Италия, Испания и България. Тези семинари ще предоставят на адвокатите и други юристите възможност да придобият познания по основните елементи на европейското право в областта на правата на човека, които често се пренебрегват от традиционното обучение по право.