+   ENGLISH
търсене
 

⚡️Тема: Какво са SLAPP делата или т.нар. дела шамари?
🧑🎓Лектор адв. Александър Кашъмов
📣 Онлайн лекция-дискусия по проект ACF 59 към клуба на младите юристи „Агора“
📍Организатор: Фондация “Български адвокати за правата на човека”
Проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
👉 Зоом платформа –
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMpcO-srDMsE9fQGEupksaix-Te-k0QN931
📆 Дата: 26 Април 2024г.,
от 16:00 до 19:00 часа.;
✍️ За регистрация, може да ни пишете и на email: [email protected]