+   ENGLISH
търсене
 

На 27 февруари 2015 г., от  13.30 часа в конферентната зала на Съдебната палата в гр. София ще се състои публична лекция на именития учен в областта на виктимологията и възстановителното правосъдие, холандския  професор  Ян ван Дайк. Тя ще бъде на тема: "Процесуална справедливост за жертвите на престъпления". Ще бъдат разгледани и някои аспекти относно новите тенденции по отношение правата на жертвите, както и възстановителното правосъдие при отделни  специфични хипотези, свързани с деца, затворници, настанени в институциите лица и служители.

Професор Ян ван Дайк ще запознае аудиторията и с обучението по дисциплината виктимология в холандските университети.

Професор Ян ван Дайк е роден в Амстердам (Холандия) през 1947 г. Завършил е право в университета в Лайден (Холандия) през 1970 г., а през 1977 г. придобива докторска  носител на степен по криминология в университета в Ниймеген (Холандия). В момента ръководи магистърски програми по виктимология и лична сигурност в университета в Тилбург (Холандия). Автор е на над 100 научни публикации, посветени на въпросите на криминологията, виктимологията, наказателното право и възстановителното правосъдие.

Проф. ван Дайк е член на проекта GRETA (група практически експерти срещу трафика на хора), осъществяван от Съвета на Европа.

Той е носител на редица престижни международни отличия. През 1995 г. получава награда на името на Стивън Шафер на Международната организация за помощ на жертвите на САЩ за изключителния си принос в изучаването на научните проблеми, свързани с жертвите. През 2002 г. му е присъдена почетна докторска степен от университета Тирунавелли в Тамил Наду, Индия. През 2003 г. му е връчена награда на името на един от създателите на виктимологията – Ханс фон Хентинг, от Международната асоциация по криминология , а през 2009 г.  – наградата Селин-Глюк от Американската асоциация по криминология. През 2012 г. той е удостоен със Стокхолмската награда по криминология за неговата продължителна ръководна роля в осъществявания Международен обзор на жертвите на престъпления.