+   ENGLISH
търсене
 

Picture
Фондация "Български адвокати за правата на човека" организира събитието с цел да се дискутират предложените от Фондацията генерални мерки за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), постановени срещу България и разкриващи особено често повтарящи се или обществено значими нарушения на правата, уредени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). На срещата ще присъстват авторите на предложенията, представители на събедната, изпълнителната и законодателната власт, други гости и представители на медиите. Кръглата маса е по проект, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.
 
Конкретните изготвени генерални мерки може да откриете тук.
 
За допълнителна информация относно събитието може да се свържете с нас на телефоните и електронната поща, дадени в Контакти.

Фондация "Български адвокати за правата на човека" организира събитието с цел да се дискутират предложените от Фондацията генерални мерки за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), постановени срещу България и разкриващи особено често повтарящи се или обществено значими нарушения на правата, уредени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС). На срещата ще присъстват авторите на предложенията, представители на събедната, изпълнителната и законодателната власт, други гости и представители на медиите. Кръглата маса е по проект, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Пълният текст на генералните мерки можете да намерите тук: http://www.blhr.org/stanovishta/3/

За допълнителна информация относно събитието може да се свържете с нас на телефоните и електронната поща дадени тук: http://www.blhr.org/p/kontakti/