+   ENGLISH
търсене
 

 
На 14 октомври 2020 г. фондация "Български адвокати за правата на човека" организира конференция на тема "Ролята на адвокатите за върховенството на правото и прилагането на правото на Съюза" в рамките на проекта "Адвокати за права".
Конференцията ще се излъчва онлайн на страницата на Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" (секция "Видео").
 
Очакваме ви!