+   ENGLISH
търсене
 

На 16.10.2019 г. фондация "Български адвокати за правата на човека", в партньорство с Българския хелзинкски комитет, стартира изпълнението на проект “Международните правозащитни стандарти на фокус”, подкрепен от фонд „Активни граждани България“ по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на проекта е чрез разнообразни дейности да достигнем до различни представители на юридическата общност и да повишим познанията, опита и чувствителността им по темата за основните права и свободи. Планираните дейности включват създаването на общност на млади юристи и обучение на адвокати (студенти по право и млади юристи), разпространение на актуална правна информация, публикуване на бюлетина на фондацията „Права на човека“, водене на стратегически дела, изготвяне на правни становища до национални институции и до Комитета на министрите на Съвета на Европа. Дейностите ще се изпълняват в рамките на три години.

Проектът “Международните правозащитни стандарти на фокус” на фондация "Български адвокати за правата на човека" в партньорство с Български хелзинкски комитет се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 142,107.00 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта “Международните правозащитни стандарти на фокус” е подобряване на прилагането на международните стандарти за правата на човека.

Очаквайте актуална информация за предстоящите дейности на интернет страницата на фондация „Български адвокати за правата на човека“ и Българския хелзинкски комитет, както и на фейсбук страниците ни.