+   ENGLISH
търсене
 

 

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ изразява своята подкрепа за позицията на Софийския адвокатски съвет във връзка с атаките срещу съдийския състав, постановил условното предсрочно освобождаване на Джок Полфриймън.

Софийският адвокатски съвет счита, че обидите, обругаването и заплахите срещу личността на съдиите от Софийския апелативен съд, както и опитите за използване на случая за постигане на политически цели и лични интереси, са абсолютно недопустими в една правова и демократична държава, каквато по Конституция е Република България, и не бива по никакъв начин да бъдат толерирани.

„Една държава е толкова демократична, колкото е независим нейният съд!“