+   ENGLISH
търсене
 

 
 
⚡️Тема: Какво са SLAPP делата или т. нар. дела шамари?
 
🧑‍🎓Лектор адв. Александър Кашъмов
 
⚡️Тема: Забрана за злоупотреба с правата по Конвенцията и обхват на допустимите ограничения.
 
🧑‍🎓Лектор адв. София Разбойникова
 
📣 Присъствено безплатно обучение на адвокати в "Център за обучение на адвокати - Кръстю Цончев"
 
📍Oрганизатор: Фондация “Български адвокати за правата на човека”
 
Проект ACF 59 „Международните правозащитни стандарти на фокус“, финансиран в рамките на Фонд „Активни граждани България“ (Active Citizens Fund) с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
👉 Обучението ще бъде проведено и в zoom платформата;
 
📆 Дата: 11 Април 2024г.,
от 13:00 до 17:00 часа.;
 
✍️ За регистрация за присъствено участие в "Център за обучение на адвокати - Кръстю Цонев", моля да ни пишете на email: [email protected]
 
📍 За регистрация за участие чрез zoom, моля да следвате линка по-долу: https://us06web.zoom.us/…/tZMtduCpqzosGNf02eJHoEkqNmNWYc747…