+   ENGLISH
търсене
 

 

 

GRANT AGREEMENT NUMBER 806974 - LAWYERS4RIGHTS

JUST-AG-2017/JUST-JTRA-EJTR-AG-2017

 

ДОКЛАДИТЕ ПО ПРОЕКТА „АДВОКАТИ ЗА ПРАВА“ ДОСТЪПНИ И ОНЛАЙН

 

Европейският проект „Адвокати за права“ („Lawyers4Rights“ (https://lawyers4rights.eu/), финансиран от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 – споразумение № 806974), има за цел да анализира приложението на Хартата на основните права на Европейски съюз в областта на събирането на семейството и борбата с тероризма в Испания, Италия и България.

Основният изследователски въпрос, от който се ръководи изследването, е за ролята на Хартата за защита на основните права в националните правни системи и ролята й в йерархията на наднационалните източници на правото. Хартата основен правен инструмент ли е за съдебната защита на основните права? Как адвокатите могат да се позовават на прякото приложение на Хартата пред националните юрисдикции?

Публикацията включва общ преглед на европейската и националната съдебна практика, приложима в областта на събирането на семейството и борбата с тероризма, с цел да предостави на адвокатите нов инструментариум за защита на основните права. В допълнение, националните аналитични доклади дават възможност да се оцени степента на транспониране на европейското законодателство в националните правни системи, както и на хармонизиране на националната съдебна практика с практиката на европейските съдилища.

Публикациите следват практичен подход и са насочени към работещите в областта на събирането на семейството и гарантиране правата на заподозрените и обвинени в тероризъм, за да очертаят приложимата регулаторна рамка и съдебна практика.

Европейските и националните аналитични доклади в тези две области, публикувани от Giappichelli, са достъпни и на следните интернет адреси:

 

https://www.giappichelli.it/a-study-on-the-application-of-the-charter-of-fundamental-rights-of-european-union-in-criminal-jurisdiction-e-book-24314
 

https://www.giappichelli.it/a-study-on-the-application-of-the-charter-of-fundamental-rights-of-european-union-in-civil-jurisdiction-e-book-24313​

 

За да свалите двата тома, необходимо е да добавите съответния том в количката, да се регистрирате на уебсайта на издателството Giappichelli и след това да пристъпите към безплатна „покупка“.

 

___________

Съдържанието на това съобщение за пресата изразява гледната точка единствено на неговия автор, който носи изцяло отговорност за него. Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в него информация.