+   ENGLISH
търсене
 

                                                                           ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

                                                                           ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА

                                                                           ДЕМОКРАЦИЯ ЧРЕЗ ПРАВО кьм  

                                                                          СЪВЕТА НА ЕВРОПА                                                                             

                                                                           ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

                                                                           ДО Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

                                                                           ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                           ДО Г-Н  ЛОЗАН ПАНОВ

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС

                                                                           ДО Г-Н ГЕОРГИ КОЛЕВ

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ

                                                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

                                                                           ДО  Г-ЖА РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

                                                                           АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

                                                                           ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

 

                                Д Е К Л А Р А Ц И Я

            Фондация „Български адвокати за правата на човека“ подкрепя позицията, изразена от Съюза на съдиите в България в отвореното му писмо до Европейската комисия във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка.

            Като правозащитна организация с почти четвъртвековна дейност в сферата на правата на човека, отстояваща принципите на правовата държава сме силно обезпокоени от безпардонната и груба намеса на българския министър-председател в работата на Висшия съдебен съвет. Самото му  явяване на заседанието на ВСС без да е бил поканен е проява на явно неуважение към съдебната власт в България и разделението на властите.

            Същевременно събитията по време на заседанието на Висшия съдебен съвет от 14 януари 2016 г. извадиха на показ нелицеприятни прояви на зависимост на отделни членове на съвета от изпълнителната власт и явната им съпротива да се установи по прозрачен и обективен начин истината около магистрати, замесени в скандални разговори, от които прозират корупционни схеми и прояви. Министър-председателят си позволи да отправи груби и неоснователни нападки към председателя на Върховния касационен съд, като демонстрира превратно разбиране на принципите на правовата държава и парламентарната демокрация. Припомняме, че провеждането на периодични избори е само един от елементите на демократичното управление и че съществуването на независим и безпристрастен съд, способен да гарантира върховенството на закона и да защитава гражданите от произвол, включително и от страна на тези, които – по думите на г-н Борисов - „бият на избори и управляват“, е без алтернатива в едно демократично общество.

            Липсата на работеща независима съдебна система подронва не само доверието на българските граждани в нея, но и устоите на държавността, тъй като от хаоса и въздаването на улично възмездие ни дели само една крачка. Тази опасност става още по-реална на фона на последните действия на прокуратурата, която показа, че е склонна да се поддава на натиск.

            Фондация „Български адвокати за правата на човека“ споделя становището на Съюза на съдиите в България, че оценката за действията на българските власти от страна на Европейската комисия следва да бъде извършвана въз основа на реално постигнатите резултати, които в никакъв случай не се изчерпват с палиативните законодателни и конституционни промени, на които сме свидетели.

Настояваме за въвеждането на адекватни институционални гаранции за независимостта на българските съдилища в съответствие с многократните препоръки на Венецианската комисия, защото без такива гаранции не са защитени  нито основните права на гражданите, нито върховенство на закона.

Фондация „Български адвокати за правата на човека“ апелира Европейската комисия да започне процедура по Механизма за върховенството на закона във връзка с липсата на институционални гаранции за независимостта на съда от политическо влияние. 

От името на фондация „Български адвокати за правата на човека“                  

Председател на УС:

Доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова

Председател на ИБ:

Адвокат Йорданка Бекирска, LL.M