+   ENGLISH
търсене
 

В рамките на проекта ACF 59 "Международните правозащитни стандарти на фокус" на Фондация "Български адвокати за правата на човека" на 31.05.2022 г. беше внесена искова молба против столична болница за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, настъпили в резултат на премахване на яйчник и маточна тръба на жена в детеродна възраст без нейното информирано съгласие и без ясни медицински мотиви за нуждата от предприемане на подобни действия. Жената е предоставила единствено съгласие за премахване на киста на яйчника, като в нито един момент преди операцията не е била уведомявана и с нея не е бил дискутиран евентуален риск от премахване на орган. Не е било налице и спешно настъпило състояние по време на операцията, което да е изисквало подобни драстични действия. Делото е стратегическо, защото цели да се обърне внимание на важността на информираното съгласие при лечение и по-конкретно, участието на пациента във взимането на решения за неговото здраве, особено при извършване на оперативни интервенции. Делото се води от адвокат Мария Шаркова.