+   ENGLISH
търсене
 

 

 

Днес отбелязваме Международния ден на правата на човека. На 10 декември 1948 г. Общото събрание на ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека, повратен момент в защитата на правата на човека.

През 2020 г. фокусът е върху възстановителните усилия на държави, регионални и международни организации във връзка с пандемията, причинена от COVID-19. Основен акцент са равните възможности за всички хора за преодоляване на неравенствата, изключването и дискриминацията.

Защото, по думите на Мартин Лутър Кинг-младши, „Моментът винаги е правилен да се направи правилното нещо.”